10.11.2022

18.11.2022 Warsztaty konserwacji zabytkowych parków – I Seminarium Parkowe w Łęknicy

18 listopada 2022 w godz. 9:00-16:00 w Parku Mużakowskim w Łęknicy odbędą się polsko-niemieckie warsztaty konserwacji zabytkowych parków organizowane przez Specjalistyczną Pracownię Terenową NID „Park Mużakowski” w Łęknicy. W trakcie I Seminarium Parkowego w Łęknicy będzie można zapoznać się z technikami bieżącej konserwacji zieleni zarówno w teorii, jak i w praktyce. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia przeprowadzając prace pielęgnacyjne przy drzewach owocowych na terenie historycznej ponad 20 ha szkółki Parku Mużakowskiego.

(Proszę przewinąć w dół, aby zobaczyć wersję niemiecką/Bitte scrollen Sie nach unten, um die deutsche Version zu sehen)

Park Mużakowski, to jedno z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie, w którym zrealizowany został program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego i należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej. Został założony w pierwszej połowie XIX w. przez właściciela lokalnych dóbr, księcia Hermanna von Pücklera-Muskau. Park, rozciągający się po obu stronach Nysy Łużyckiej, jest wspólnym polsko-niemieckim dziedzictwem kulturowym. Od 1992 r. polska część tego historycznego obszaru, o powierzchni ponad 500 ha, jest zarządzana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dzięki odtworzeniu historycznego założenia parkowego, ze względu na wyjątkowe walory historyczne i krajobrazowe Park Mużakowski w 2004 został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznany za Pomnik historii. Więcej informacji o parku: https://zabytek.pl/pl/obiekty/leknica-park-muzakowski-w-leknicy-park-w-stylu-krajobrazowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach. Będzie to nie tylko okazja do zdobycia nowych umiejętności i poznania Parku, ale także możliwość aktywnego spędzenia czasu i działań na rzecz wspólnej przestrzeni.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie do 14 listopada 2022, na adres wskazany w deklaracji. Organizatorzy zapewniają narzędzia niezbędne do udziału w warsztatach.

Do pobrania:

Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Wydarzenie wspierane jest przez: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Związek Parków Łużyckich i Miasto Cottbus.

Mapa dojazdu na seminarium/Anfahrtsplan zum Seminar

/Übersicht/

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.