20.07.2020

Projekt "Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz und Zatonie"

Staw z Wyspą Marii, autor: Monika Drozłowska
Czosnek niedźwiedzi - symbol parku, autor: Michał Adamczewski

Der Park wird jetzt als das gemeinsame Projekt "Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz und Zatonie" revitalisiert.

Die Eröffnung des Parkes ist im Oktober 2020 geplant.

Park jest obecnie rewitalizowany w ramach wspólnego projektu z Parkiem Branitz: „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” współfinansowanego z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020. Otwarcie Parku Książęcego  Zatonie planowanie jest na październik 2020.

vorherige Seite/Übersicht/nächste Seite