Schließen
 

Park Mużakowski/Muskauer Park

 Podjazd przed Nowym Zamkiem, Foto: Astrid Roscher (Bild: 1/3)

Unikalne dzieło sztuki ogrodniczej o randze światowej

Hermann książę  von Pückler-Muskau – pan stanowy, autor dzieł podróżniczych i przede wszystkim artysta-ogrodnik nadzwyczajnej renomy – stworzył zapewne jedno z najpiękniejszych dzieł sztuki ogrodniczej na całym świecie. Areał o wielkości ok. 830 hektarów  leży po obu stronach Nysy Łużyckiej w Niemczech i w Polsce.

Pückler ukształtował krajobraz wokół wspaniałego zamku całkowicie w stylu angielskich ogrodów rezydencjalnych z początków XIX wieku. Fascynująca jest kompozycja całego terenu parkowego, którego pojedyncze, charakterystyczne obszary są powiązane ze sobą oraz z centralnym punktem  założenia, czyli Zamkiem Nowym, szerokimi korytarzami widokowymi oraz krętymi alejkami. Posadzono tu głównie rodzime gatunki drzew, w większości dęby, lipy, buki, topole i platany. W układ parku ciekawie wkomponowano naturalny bieg Nysy i sztucznie założony kanał, nazwany na cześć Pücklera „Nysą Hermanna”, który w krajobrazie parkowym dwukrotnie przechodzi w rozlewiska w kształcie jezior.

Dzieło sztuki ogrodniczej Pücklera jako wspólne polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe jest wzorem idealnego krajobrazu kulturowego oraz nowego podejścia do kształtowania krajobrazu w przestrzeni miejskiej. Uznanie parku za miejsce światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO w roku 2004 stanowiło ponadto uhonorowanie wspólnych polsko-niemieckich starań w zakresie pielęgnacji, odtworzenia i badań nad tym dziełem krajobrazowym.

Fundacja
Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“
Tourismuszentrum Muskauer Park, Neues Schloss
(Informacja Turystyczna w Parku Mużakowskim)
D-02953 Bad Muskau
info@muskauer-park.de
www.muskauer-park.de
Tel.: +49 35771 63100
Fax: +49 35771 63109                   

Informacji Turystyczna
Bad Muskau Touristik GmbH
Schlossstraße 6
D-02953 Bad Muskau
Info@badmuskau.info

www.badmuskau.info

Tel.: +49 35771 50492
Fax: +49 35771 69906

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Pracownia Terenowa Park Mużakowski w Łęknicy
ul. Wybrzeżna 25, PL-68-208 Łęknica
www.nid.pl
Tel.: +48 68 362 4182
Fax: +48 68 362 4182