2011 Europejski Związek Parków Łużyckich

"Od hrabiego Brühla do księcia Pücklera" en detail

(120 rocznica śmierci Eduarda Petzolda)