CZASY WOLNYCH PANÓW!

Szlachta na Dolnych Łużycach

Co łączy księcia Pücklera i hrabiego Brühla? Jako łużyccy panowie stanowi dysponowali obszernymi majątkami, czy to w Muskau, Branitz, Forst czy w Brodach, posiadali władzę i wpływ wyróżniając się na tle zwykłej szlachty zarówno w Saksonii jak i w Brandenburgii-Prusach. Rody, takie jak hrabiów von der Schulenburg-Lieberose, Lynar-Lübbenau czy szlachciców von Biberstein, utrzymywały wystawne dwory i przez stulecia wpływały na losy i rozwój całego regionu.

Wystawa w Pałacu Branitz umożliwia po raz pierwszy przyjrzenie się ekskluzywnemu światu „małych książąt”. Zebrane zostały tu eksponaty z sześciu wieków, pokazujące różne aspekty dawnej szlachty Dolnych Łużyc.

Wystawy w Forst (Lausitz) i Brodach (dawn. Pförten) stanowią uzupełnienie wystawy w Branitz oferując szczegółowe opracowania rozwoju znaczącego w przeszłości państwa stanowego Forst-Brody leżącego pomiędzy Czechami, Saksonią i Polską.

 

Downloads

Flyer.pdf
(3,39 MB)