Wspólne cele

Hrabia Heinrich Brühl (1700/63) i książę Herman von Pückler-Muskau (1785-1871) to dwie charakterystyczne osobistości Łużyc. Po dziś dzień, patrząc oczami wyobraźni tych dwóch kreatywnych arystokratów, w parkach i ogrodach Łużyc zarówno po jednej jak i po drugiej stronie granicy jest jeszcze wiele do odkrycia. Możliwość przeżywania tego fascynującego kulturowo-historycznego świata, odkrywanie, dalsze przekazywanie jest celem idei Europejskiego Związku Parków Łużyckich.

Związek Parków „Od Hrabiego Brühla do księcia Pücklera” oferuje wyjątkową możliwość rozwoju i przeżycia na nowo kulturalnego i historycznego dziedzictwa dwóch łużyckich osobowości Brühla i Pücklera. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia tych czterech obiektów, by je lepiej poznać. Ta podróż umożliwi Państwu odkrycie tego wyjątkowego kulturowo i historycznie krajobrazu po obu stronach Nysy Łużyckiej.