Formularz kontaktowy

Europejski związek Parków Łużyckich
Sekretariat
c/o Fundacja Muzeum księcia Pücklera
Parku i Pałacu w Branitz

Robinienweg 5
DE-03042 Cottbus

Telefon: +49 355 7515221
Telefax: +49 355 7515230
E-Mail: info@parkverbund.eu
Web: www.parkverbund.eu

Polsko - Niemieckie Centrum
Promocji i Informacji Turystycznej

ul. Stary Rynek 1
PL-65-067 Zielona Góra

Telefon +48 68 323 22 22
Facebook: @visitzielonagora
Instagram: @visitzielonagora
Web: www.cit.zielona-gora.pl
 

(!) Pola obowiązkowe!