07.10.2021

Urząd Miasta Forst (Lausitz) oferuje praktykę dla studentki/-a

Urząd Miasta Forst (Lausitz) oferuje praktykę dla studentki/-a w ramach projektu pt. „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021“. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Wschodnioniemiecki Ogród Różany w mieście Forst (Lausitz) oraz 8 pozostałych zespołów pałacowo-parkowych należą do Europejskiego Związku Parków Łużyckich (www.parkverbund.eu). Związek ten został założony w 2010 roku.

W skład Związku Parków wchodzą następujące zespoły pałacowo-parkowe:
1. Wschodnioniemiecki Ogród Różany Forst (Lausitz)
2. Park Przypałacowy w Żaganiu
3. Park Przypałacowy w Brodach
4. Park Przypałacowy w Aldöbern
5. Park Mużakowski
6. Park w Zatoniu
7. Park i Pałac w Branitz
8. Park Rododendronów Kromlau
9. Pałac Barokowy i Park Neschwitz

W ramach projektu powstanie szlak tematyczny, którego celem będzie ożywienie wspólnego dziedzictwa kulturalnohistorycznego zespołów parkowych po obu stronach rzeki Nysa. Szlak parkowy zawierał będzie różne oferty edukacyjne i rekreacyjne w kontekście transgranicznym. Niezbędne będzie wyszukanie oraz przygotowanie opracowań oraz sporządzenie materiału fotograficznego w oparciu o uczestniczące założenia parkowe.

Polecenie
Przygotowanie koncepcji ofert turystycznych biorących udział w projekcie parków

W ramach koncepcji konieczne będzie przeprowadzenie oceny stanu faktycznego i analizę ofert
turystycznych 9 zespołów pałacowo-parkowych.

Zagadnienia:
- oferty turystyczne
- grupy docelowe
- Events (uroczystości i wydarzenia kulturalne - Highlights)
- oprowadzanie na miejscu (oprowadzanie tematyczne po parku, oferty dla grup, zwiedzanie
pałacu dla dzieci itd.)
- baza noclegowa i zakwaterowanie
- infrastruktura turystyczna (informacja turystyczna, miejsca parkingowe, graficzne plany parków,
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych itd.)

Na podstawie uzyskanych wyników zostanie opracowana koncepcja dalszego rozwoju ofert
turystycznych.

Prezentacja wyników pracy:
- Koncepcja ofert turystycznych (ankieta oraz wyniki): dokument PDF lub Word
- Materiał fotograficzny wraz z prawami autorskimi do ich użytkowania

Wymagania techniczne:
- rozpoczęte studia na kierunkach: turystyka, historia, kultura, filologia, architektura lub urbanistyka
- znajomość programów Microsoft Office
- w miarę możliwości bardzo dobra znajomość języka polskiego i niemieckiego
Umiejętności i kompetencje studenta: komunikatywny, pilny, rzetelny; posiada łatwość w redagowaniu tekstów, umiejętność systematycznej i samodzielnej pracy.

Wynagrodzenie oraz okres trwania praktyki:
- 7 miesięcy, 20 godz. w tygodniu, 01.10.2021 do 30.04.2022 r.
- miesięczna podstawa wynagrodzenia - 600 Euro

Podanie proszę przesłać do dnia 27.10.2021 r., drogą elektroniczną na adres mailowy: E-Mail: a.baluszek@forst-lausitz.de


Stadt Forst (Lausitz)
Zakład własny ds. Kultury, Turystyki i Marketingu w Forst (Lausitz)
Kierownik Zakładu - Stefan Palm
Lindenstraße 10 - 12
03149 Forst (Lausitz)
Tel. +49 3562 989-352
Osoba do kontaktu: Aneta Bałuszek | Tel. +49 3562 989-359

/Übersicht/

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.