18.01.2021

Nowy początek dla Szkółki Drzew Parku Branitz (19.11.2020)

Nowy początek dla Szkółki Drzew w Parku Branitz

Właśnie dziś według informacji polityka Łużyckiego Bundestagu Pana Ulricha Freese (SPD) oraz Klausa-Petera Schulze (CDU) komisja budżetowa Bundestagu zatwierdziła wsparcie finansowe dla Szkółki Drzew Parku Branitz.
Jego rozbudowa dofinansowana będzie kwotą 5 mln euro w ramach programu „Modelowe projekty dla dopasowania klimatycznego w przestrzeni zurbanizowanej”. Dzięki temu w Fundacji Pücklera (siedziba Park Branitz) może zostać otwarte centrum rozmnażania cennych i historycznych gatunków drzew. Ten innowacyjny projekt został stworzony w celu wypróbowania innowacyjnych sposobów na coraz to lepsze uodpornienie różnych drzewostanów na zmiany pogodowe i wzrastającą podatność drzew na choroby w miejscowym parku.

Właśnie w tym obszarze Fundacja Pücklera intensywnie współpracuje z lokalnymi instytucjami jak Niemieckie Centrum Badań Nauk o Ziemii w Poczdamie (GFZ) oraz Ugrupowaniee Historycznych Ogrodów w Trakcie Zmian klimatycznych oraz krajowymi organizacjami jak Niemieckie Towarzystwo Sztuki Ogrodowej i Kultury Krajobrazu (DGGL) oraz Niemiecki Narodowy Komitet Ochrony Zabytków.

W roku 2021 zaplanowane jest poszerzenie Szkółki Drzew Branitz i rozwinięcie go do miana kompetecyjnego centrum dla historycznych ogrodów w trakcie zmian klimatu. Po pierwsze, to tu właśnie będzie hodowany i pielęgnowany przyszły materiał genetyczny roślin dla historycznych parków przyszłości, a po drugie prowadzone będą praktyczne badania nad prawidłowym postępowaniem z roślinami, glebą oraz zasobami wody w czasach zmian klimatu, które są tak dostrzegalne. Celem Szkółki Drzew jest zarówno ulepszenie nawodnienia drzew parkowych jak i wzrost ich różnorodności biologicznej. Wszystkie wspomniane inwestycje w system nawadniania Parku wewnętrznego i zewnętrznego są zaplanowane w ramach niniejszego projektu.


Artykuł prasowy z dnia 19.11.2020r. - wersja DE

/Übersicht/nächste Seite

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.