03.06.2020

Start kolejnego etapu rozwoju Europejskiego Związku Parków Łużyckich

Dzisiaj członkowie Europejskiego Związku Parków Łużyckich w Parku Branickim podpisali umowę partnerską do projektu dofinansowanego z INTERREGU w latach 2020/2021 „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich”. Za sprawą tej umowy rozpoczyna się następny etap rozwoju Związku Parków. W ramach nowego projektu przez następne półtora roku dziedzictwo kulturowe obiektów parkowych po prawej i lewej stronie Nysy ma pełnić rolę łączącego mieszkańców niemieckich i polskich terenów Łużyc elementu identyfikacji. Do roku 2021 w ramach Programu Współpracy INTERREG  przeznaczono na ten cel 861.000 EUR.

Zebrani uczestnicy w postaci burmistrzów, dyrektorów administracyjnych i szefów parków byli zgodni co do faktu, że Europejski Związek Parków Łużyckich jest realizowanym z powodzeniem rozwiązaniem modelowym i wykraczającym w przyszłość przykładem pielęgnowania  i zachowania wspólnego brandenbursko-saksońsko-polskiego dziedzictwa kulturowego w regionie. W roku 2010 w Brodach związek założony został przez cztery parki. Dzisiaj liczy dziewięć istotnych obiektów kultury parkowej o znaczeniu historycznym i kulturowym, które mają potencjał, aby budować identyfikację mieszkańców z Łużycami i propagować ją w sposób ponadregionalny.

Burmistrz miasta Cottbus Marietta Tzschoppe powiedziała: „Miasto Cottbus, członek-założyciel Związku Parków, posiadające wspaniały park Pücklera- Park Branicki, od samego początku angażowało się w związku i przejęło odpowiedzialność bycia partnerem wiodącym dla nowego projektu z INTERREGu. Tym bardziej cieszę się z odniesionych sukcesów i dziękuję wszystkim członkom za dobrą współpracę. W ramach nowego przedsięwzięcia pragniemy dalej rozwijać  i wzmacniać Związek Parków.”

Przy realizacji nowych etapów projektu chodzi o to, aby obiekty parkowe jeszcze mocniej zaistniały w świadomości mieszkańców regionu. W tym celu odbywać mają się warsztaty, wspólne imprezy i stworzona zostanie koncepcja zaangażowania mieszkańców w parkach. Sprawdzona forma seminariów parkowych, wspólna, społeczna opieka mieszkańców nad terenami zielonymi pod kierownictwem ekspertów, ma być realizowana w innych parkach. Po drugie, partnerzy pragną wymienić się dobrymi doświadczeniami z zakresu opieki nad zabytkami kultury ogrodowej. Chodzi w szczególności o wspólne strategie związane z następstwami zmiany klimatu i ich wpływem na obiekty parkowe. Po trzecie, przeprowadzone zostana działania służące podniesieniu znajomośći parków i ogrodów poprzez nasiloną promocję i stworzenie nowych ofert turystycznych. Koordynacja nad nowym projektem odbywała się będzie w Fundacji Muzeum Parku Księcia Pücklera i Pałacu w Branitz.

Prezydent Euroregionu Czesław Fiedorowicz cieszy się z nowego przedsięwzięcia i dodaje: „Europejski Związek Parków Łużyckich to jedna z najlepszych inicjatyw transgranicznych między Polską i Niemcami, a troska o stan przyrody, środowiska naturalnego to nasza europejska powinność. Jestem wdzięczny przyjaciołom z Niemiec za podjęcie tej dojrzałej inicjatywy. Od początku uważałem, że Książęcy Park w Zatoniu powinien być członkiem Związku. Odbudowa Parku w Zatoniu pokazuje nam jak bardzo inspirującą jest działalność Europejskiego Związku Parków Łużyckich.

Dzięki takiemu projektowi mieszkańcy Polski i Niemiec z obu stron Nysy Łużyckiej łączyć będą podziwianie dziedzictwa kulturowego pogranicza z troską i edukacją przyrodniczą.

W roku 2010 działacze historycznego krajobrazu kulturowego Łużyc w Brandenburgii, Saksonii i Województwie Lubuskim spotkali się w celu założenia Europejskiego Związku Parków Łużyckich. W roku 2010 rozpoczęła się wspólna praca, najpierw w obu parkach Pücklera w Bad Muskau i Branitz oraz we Wschodnioniemieckim Ogrodzie Różanym w Forst i Parku Pałacowym w Brodach. Dążenie do utworzenia transgranicznej, kulturowej identyfikacji w regionie ma przyczynić się do rozwoju kultury, oświaty, turystyki i gospodarki, a tym samym pozytywnie wpłynąć na  zmiany strukturalne w Łużycach i na integrację europejską.

Pozytywny rozwój Związku Parków był podstawą do przyjęcia w roku 2018 w jego poczet pięciu kolejnych obiektów pałacowo-parkowych: w Brandeburgii Parku Pałacowego Alt Döbern, w Saksonii Parku Rododendronów Kromlau oraz obiektu pałacowego w Neschwitz, w Polsce Pałacu i Parku w Żaganiu oraz Parku Pałacowego w Zatoniu pod Zieloną Górą. Wybitne historyczne postacie takie jak Książe Pückler, Hrabia Heinrich von Brühl lub Dorota Księżna Żagańska zbudowały te rezydencje i obiekty parkowe będące centrami kultury na poziomie europejskim, które swoją moc zachowały po dziś dzień.

/Übersicht/