03.06.2020

Start kolejnego etapu rozwoju Europejskiego Związku Parków Łużyckich

Dzisiaj członkowie Europejskiego Związku Parków Łużyckich w Parku Branickim podpisali umowę partnerską do projektu dofinansowanego z INTERREGU w latach 2020/2021 „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich”. Za sprawą tej umowy rozpoczyna się następny etap rozwoju Związku Parków. W ramach nowego projektu przez następne półtora roku dziedzictwo kulturowe obiektów parkowych po prawej i lewej stronie Nysy ma pełnić rolę łączącego mieszkańców niemieckich i polskich terenów Łużyc elementu identyfikacji. Do roku 2021 w ramach Programu Współpracy INTERREG  przeznaczono na ten cel 861.000 EUR.

Zebrani uczestnicy w postaci burmistrzów, dyrektorów administracyjnych i szefów parków byli zgodni co do faktu, że Europejski Związek Parków Łużyckich jest realizowanym z powodzeniem rozwiązaniem modelowym i wykraczającym w przyszłość przykładem pielęgnowania  i zachowania wspólnego brandenbursko-saksońsko-polskiego dziedzictwa kulturowego w regionie. W roku 2010 w Brodach związek założony został przez cztery parki. Dzisiaj liczy dziewięć istotnych obiektów kultury parkowej o znaczeniu historycznym i kulturowym, które mają potencjał, aby budować identyfikację mieszkańców z Łużycami i propagować ją w sposób ponadregionalny.

Burmistrz miasta Cottbus Marietta Tzschoppe powiedziała: „Miasto Cottbus, członek-założyciel Związku Parków, posiadające wspaniały park Pücklera- Park Branicki, od samego początku angażowało się w związku i przejęło odpowiedzialność bycia partnerem wiodącym dla nowego projektu z INTERREGu. Tym bardziej cieszę się z odniesionych sukcesów i dziękuję wszystkim członkom za dobrą współpracę. W ramach nowego przedsięwzięcia pragniemy dalej rozwijać  i wzmacniać Związek Parków.”

Przy realizacji nowych etapów projektu chodzi o to, aby obiekty parkowe jeszcze mocniej zaistniały w świadomości mieszkańców regionu. W tym celu odbywać mają się warsztaty, wspólne imprezy i stworzona zostanie koncepcja zaangażowania mieszkańców w parkach. Sprawdzona forma seminariów parkowych, wspólna, społeczna opieka mieszkańców nad terenami zielonymi pod kierownictwem ekspertów, ma być realizowana w innych parkach. Po drugie, partnerzy pragną wymienić się dobrymi doświadczeniami z zakresu opieki nad zabytkami kultury ogrodowej. Chodzi w szczególności o wspólne strategie związane z następstwami zmiany klimatu i ich wpływem na obiekty parkowe. Po trzecie, przeprowadzone zostana działania służące podniesieniu znajomośći parków i ogrodów poprzez nasiloną promocję i stworzenie nowych ofert turystycznych. Koordynacja nad nowym projektem odbywała się będzie w Fundacji Muzeum Parku Księcia Pücklera i Pałacu w Branitz.

Prezydent Euroregionu Czesław Fiedorowicz cieszy się z nowego przedsięwzięcia i dodaje: „Europejski Związek Parków Łużyckich to jedna z najlepszych inicjatyw transgranicznych między Polską i Niemcami, a troska o stan przyrody, środowiska naturalnego to nasza europejska powinność. Jestem wdzięczny przyjaciołom z Niemiec za podjęcie tej dojrzałej inicjatywy. Od początku uważałem, że Książęcy Park w Zatoniu powinien być członkiem Związku. Odbudowa Parku w Zatoniu pokazuje nam jak bardzo inspirującą jest działalność Europejskiego Związku Parków Łużyckich.

Dzięki takiemu projektowi mieszkańcy Polski i Niemiec z obu stron Nysy Łużyckiej łączyć będą podziwianie dziedzictwa kulturowego pogranicza z troską i edukacją przyrodniczą.

W roku 2010 działacze historycznego krajobrazu kulturowego Łużyc w Brandenburgii, Saksonii i Województwie Lubuskim spotkali się w celu założenia Europejskiego Związku Parków Łużyckich. W roku 2010 rozpoczęła się wspólna praca, najpierw w obu parkach Pücklera w Bad Muskau i Branitz oraz we Wschodnioniemieckim Ogrodzie Różanym w Forst i Parku Pałacowym w Brodach. Dążenie do utworzenia transgranicznej, kulturowej identyfikacji w regionie ma przyczynić się do rozwoju kultury, oświaty, turystyki i gospodarki, a tym samym pozytywnie wpłynąć na  zmiany strukturalne w Łużycach i na integrację europejską.

Pozytywny rozwój Związku Parków był podstawą do przyjęcia w roku 2018 w jego poczet pięciu kolejnych obiektów pałacowo-parkowych: w Brandeburgii Parku Pałacowego Alt Döbern, w Saksonii Parku Rododendronów Kromlau oraz obiektu pałacowego w Neschwitz, w Polsce Pałacu i Parku w Żaganiu oraz Parku Pałacowego w Zatoniu pod Zieloną Górą. Wybitne historyczne postacie takie jak Książe Pückler, Hrabia Heinrich von Brühl lub Dorota Księżna Żagańska zbudowały te rezydencje i obiekty parkowe będące centrami kultury na poziomie europejskim, które swoją moc zachowały po dziś dzień.

/Übersicht/

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.