08. November 2019 – 09. November 2019

Parkseminar „Neue Wege im alten Garten“

Das nunmehr 8. Parkseminar in der Branitzer Park- und Kulturlandschaft widmet sich auch in diesem Jahr wieder ganz der Vermittlung theoretischer und praktischer Arbeitsweisen der Gartendenkmalpflege und des Naturschutzes. Das bürgerschaftliche Engagement konzentriert sich dabei auf eine Parkpartie im Bereich der „ornamental farm“ (Außenpark): der Wegepartie nördlich des Zollhauses mit ihren anliegenden Feldgehölzstrukturen. Der im Volksmund „Kirschallee“ genannte Weg wird ab September 2019 durch die Stadtverwaltung Cottbus saniert. Ergänzend dazu widmet sich das Parkseminar der Herausarbeitung zukunftsfähiger und im Sinne der Gestaltungsprinzipien des Fürsten Pückler gegliederter Gehölzstrukturen in diesem Parkareal.


Organizowane już po raz ósmy Seminarium Parkowe w Parku Branitz i otaczającym go krajobrazie kulturowym poświęcone jest w tym roku po raz kolejny przekazaniu wiedzy teoretycznej i praktycznych sposobów pracy w zakresie pielęgnacji zabytkowych ogrodów i ochrony przyrody. Zaangażowanie obywatelskie będzie się przy tym koncentrowało na części parku w obszarze „ornamental farm“ (park zewnętrzny), a konkretnie na znajdującej się na północ od komory celnej drodze wraz z przydrożnymi polnymi roślinami drzewiastymi. Droga ta, zwana potocznie „Aleją Wiśniową”, zostanie od września 2019 r. na zlecenie Urzędu Miasta Cottbus poddana rewitalizacji. Uzupełnieniem tych działań będzie opracowanie w ramach Seminarium Parkowego przyszłościowej i zgodnej z zasadami kompozycyjnymi księcia Pücklera struktury roślin drzewiastych na tym terenie.

Veranstaltungsort

Park und Schloss Branitz
Kastanienallee 29
03042 Cottbus

Kontakt

Telefon: +49 355 75150
E-Mail: info@pueckler-museum.de
Web: www.pueckler-museum.de